Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Seòmraichean rim fastadh / Room hire

Goireasan


Bidh a’ choimhearsnachd a’ cur nan goireasan aig Ionad Chaluim Chille Ìle gu feum gu tric air caochladh adhbharan, bhon chòmhlan-phìoba a bhios a’ coinneachadh gus dol thairis air a’ cheòl aca gu co-labhairtean a mhaireas seachdain le suas ri 60 neach an làthair. Tha cuideachd diofar phròiseactan is companaidhean Gàidhlig stèidhichte san Ionad, agus gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh mun deidhinn tro na roghainnean air a’ làimh chlì.
 
Tha an t-Ionad cuideachd clàraichte mar àite far am faodar pòsadh catharra a chumail, agus tha mu thràth mu fhichead càraid air roghnachadh pòsadh nar n-àrainn shònraichte ri taobh Loch na Dàla.
 
 
 
 
 
 
 

<-- air ais gu Seòmraichean rim fastadh / Room hire


ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.